บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2499

โดยมีนายชูศักดิ์ จิตต์กุศล ผู้ก่อตั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และในปัจจุบันนายพัฒน์พงศ์ จิตต์กุศล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสืบต่อมา 

ในช่วงแรกเริ่มดำเนินกิจการธุรกิจค้าขายสินค้านำเข้าประเภท เครื่องสูบน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล รถตัดหญ้านั่งขับ เครื่องดูดถ่ายน้ำมัน เครื่องอัดอากาศและเครื่องมือกลจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายให้กับหน่วยราชการและเอกชน

ด้วยการบริหารกิจการที่เน้นความซื่อสัตย์ สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ มีบริการหลังการขายที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ต่อผู้ซื้อและผู้ใช้บริการ
Message from Managing Director
UMAC “Honesty is Our Soul”
 

Professional

ให้บริการอย่างมืออาชีพ และครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Network

สร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการให้กว้างขวาง 


Excellence

จัดหาสินค้าในแต่ละประเภทให้มีความหลากหลาย 


System

ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ ช่างเทคนิคมีความชำนาญทำงานอย่างมืออาชีพ

บริการ
หลังการขาย
เครื่องจักรของคุณมีปัญหา

ติดต่อ UMAC เพื่อให้ทีมวิศวกรของเรา เข้าไปทำการแก้ไข และจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องจักรของคุณได้ เรายินดีให้บริการเพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับคุณ เพราะ UMAC คือผู้เชี่ยวชาญในด้านเครื่องจักรทุกชนิด

0-2282-7141-9
สินค้า

เราเป็นผู้นำในด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมในประเทศไทย

รวมไปถึงการจัดทำและออกแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุกอุปกรณ์ชั่งตวงวัด รถซ่อมบำรุงเครื่องจักร แพสูบน้ำขนาดใหญ่ เป็นต้น

จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักรกล เครื่องอัดลม เครื่องสูบน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล รถตัดหญ้านั่งขับ เครื่องดูดถ่ายน้ำมัน เครื่องอัดอากาศและเครื่องมือกลและอื่นๆ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทที่ UMAC คือผู้จำหน่ายรายเดียวในประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนตลอดระยะเวลา 60 ปี

เราเป็นผู้นำในด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมในประเทศไทย

รวมไปถึงการจัดทำและออกแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุกอุปกรณ์ชั่งตวงวัด รถซ่อมบำรุงเครื่องจักร แพสูบน้ำขนาดใหญ่ เป็นต้น

จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องสูบน้ำเครื่องอัดลม และอื่นๆ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทที่ UMAC คือผู้จำหน่ายรายเดียวในประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนตลอดระยะเวลา 60 ปี

เราเป็นผู้นำในด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมในประเทศไทย

รวมไปถึงการจัดทำและออกแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุกอุปกรณ์ชั่งตวงวัด รถซ่อมบำรุงเครื่องจักร แพสูบน้ำขนาดใหญ่ เป็นต้น

จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องสูบน้ำเครื่องอัดลม และอื่นๆ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทที่ UMAC คือผู้จำหน่ายรายเดียวในประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนตลอดระยะเวลา 60 ปี
ดูทั้งหมด  
ข่าวสาร และ าระน่ารู้
บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด พร้อมนำเสนอข่าวสาร ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร ด้านบริการ และกิจกรรมของพนักงานที่มีต่อสังคม ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี